Taxhudin Hamidi-Tetove


Alfabeti dhe gjuha eshte baza e identitetit te nje kombi.
Kombi dhe identiteti jane te pa njohur ne mungese te gjuhes amtare.
Pramdaj, populli shqiptare gjate hostorise ka kultivuar standartin e gjuhes shqipe ne nivele te ndryshme letrare.
Saga e alfabetit shqip eshte nje dinamike qe kalone pertej analeve linguistike.
Gjuha shqipe dhe alfabeti i asj perben nje sistem te komunikimit boterore dhe te aftesive te legjitimitetit te perdorimit te barabarte, me te gjitha gjuhet e botes.
Sistemi botrore me retoriken e barazise dhe lirise te te folurit shqip perkunder strukturave nacionaliste destruktive kane vere bariera mbi mrekulline e gjuhes shqipe gjate historise.
Gjuha e popullit shqiptare ka qene nje produkt linguistik me karakter polisemik dhe shume dimensionale ne rrafshin e komunikimit nderkombetare.
Gjuha krijone tek individi kapacitete te tipit respodent dhe aksiomatik.
Kjo kategori e gjuhes e suspendone cdo mundesi qe gjuha te distancohet nga edicionet e komunikimit dhe edukimit permanent te vazhdes prominente te lirise,barazise dhe drejtedise.
Gjuha shqipe vazhdimisht ka deshmuar se eshte nje kategori e gjuhes e cila ka qene fortifikata dhe zemra ne mes te ballkanit, per demonstrimin e lirive dhe te barazise njerzore.
Gjuha shqipe eshte gjuha e nismave te iniciativave per ngritjen e kryengritjeve ne ballkan dhe me gjere.
Ajo cliroi populli shqiptare por edhe per shume popuj tjere u be model pozitiv.
Eshte instrumenti krucial ne eliminimin e lamentacionit ose vajtimit te pakicave, qe nuk u respektohej gjuha dhe alfabeti.
Gjuha shqipe paraqet instrumentin kryesore te teknologjise moderne ne komunikimin qe garantone hartimin dhe projektimin e strukturave paqesore dhe liberale.
Gjuha eshte i vetmi element qe njeriu komunikon me Krijuesin Apsolut.
Mundesia e gjuhes dhe zhvillimi linguistik eshte garanca perfundimtare ne ruajtjen e sigurise nderfqinjesore nderfetare dhe ndershoqerore.
Permes komunikimit diplomatik sot arrime qe bota te merr keta zhvillime ne shume sfera te ndryshme ne bote.
Te gjitha afinitetet dhe kategorite e ndryshme ekonomike plotesohen fale gjuhes dhe komunikimit permes ketij instrumenti linguistik.
Demtimi i saj eshte nje katrahure e cila perfshine humbjen e shume sferave te arritura pozitive.
Demtimi i gjuhes shqipe dhe alfabetit te mrekullueshem shkakton nje “vrasje” kolektive pa numer te caktuar ose me numer enorme.
Kategoria e standartit gjuhsore eshte nje mision profetik, qe ka ruajtur nder shekuj historine e popullit shqiptare.
Gjuha permbane elemente ekuivalente me aspiratat dhe deshiren e ekzistences dhe ndertimit te jetes.
Jeta nuk mund te ndryshoje permasat e reformave dhe ndryshimeve pa motivin linguistik te disciplinave gjuhsore.
Gjuha eshte ajo qe ndermerr hapat e para ne realizimin e ndryshimit te nje opinioni apo te nje mendimi progresiv permbrenda kolektivitetit.
Gjuha dhe alfabeti jane nishani dhe reperi i nje etniteti.
Populli shqiptare ka rezistuar me te gjitha resurset politike,sociale,
fetare kulturore,ekonomike,fizike, por,gjuha ka qene pishtari dhe promotori i ingranazhit dhe agregatit kryesore te kauzes dhe platformes per percaktimet tona demokratike.
Intenca dhe kerkesat e nje populli ka mundesi te plaken dhe te kalojne ne sterilitet apo skleroze, nese eventualisht lejojne qe gjuha e tyre te humbe standartin e kohes dhe te zhvillimit ne te gjitha sferat e komunikimit qe mundesojne perparimin dhe prosperitetin.
Te ruajme alfabetin shqip,sepse permes tij kemi mbrojtur lirine,barazine dhe paqen.
Si popull duhet te ndjejme nje borxh ne kultivimin e drejte te Alfabeti shqip.
Sepse kur te tjeret jane ngjitur ne … ne shqiptaret kemi folur shqip.
Kur te tjeret permes gjuhes kane pesuar diskomunikimin fetare dhe religjioz, populli shqiptare me gjuhen e mrekullueshme ne shekullin VIII pranon fene islame permes linjave detare dhe tregtare.
Ashtu qe gjuha shqipe me destinacionin e saj stacionohet deri ne Aleksandri te Egjiptit.
Nje qender e rendesishme botrore e asaj kohe.
Mehmet Ali Pasha promovoi standartet kulturore te gjuhes shqipe.
Ashtu qe kolezhi ne gjuhen shqipe ishte ne funksion deri ne vitin 1952 ne Kairo te Egjiptit.
Per ne fund deshiroje te theksoje se vlerat e alfabetit i gjeta e i njoha ne qendrat dhe institutet linguistike te Damaskut te vitit ’85,ku ata vlersonin larte gjuhen e popullit shqiptare.
Nga shoqatat e arnauteve te damaskut festat e Alfabetit festoheshin vazhdimisht.
Por jo vetem kaq,por ata posedonin nje perparesi ,qe ne ne ish jugosllavi nuk e jetonim si nje te drejte kombetare,e dtejta per te udhetuar deri ne institutin albanologjik te Prishtines dhe Beogradit per te mesuar gjuhen standarte shqipe.
Padyshim, se eshte perparuar liria e gjuhes shqipe dhe komunikimi ne nivele te ndryshme …!?
Por duhet te behet vazhdimisht qe gjuha me reperin dhe standartin e saj te motivoje gjeneratat e reja dhe te sherbej si nje lajtmotiv i promotorit progresiv te zhvillimit mbare botrore.
(xhxhxh!)