Studiuesit në Universitetin RMIT të Australisë kanë zbuluar se mund të prodhojnë beton që është 30% më i fortë duke përpunuar dhe shtuar llum kafeje në përzierje. Receta e tyre e re mund të zgjidhë shumë probleme në të njëjtën kohë.

Çdo vit bota prodhon 10 miliardë kg mbeturina kafeje, shumica e të cilave përfundojnë në deponi. Menaxhimi i mbetjeve është një sfidë mjedisore sepse lëshon sasi të mëdha gazesh serë, duke përfshirë metanin dhe dioksidin e karbonit, shpjegon RMIT.

Produktet organike të tilla si llumi i kafesë nuk mund të shtohen drejtpërdrejt në beton, sepse ato kullojnë kimikate që ulin forcën. Kjo është arsyeja pse ekipi australian përdor energji të nivelit të ulët për të ngrohur llumin e kafesë në mbi 350 gradë Celsius, duke hequr oksigjenin prej tij.

Ky proces quhet pirolizë. Ai zbërthen molekulat organike, gjë që çon në krijimin e biokarburantit, i cili mund të krijojë lidhje me matricën e çimentos dhe kështu të futet në të.

Rezultatet ishin befasuese: betoni me 15% sedimente, i cili ngrohej në 350 gradë, kishte 30% më shumë forcë. Eksperimenti kishte dy avantazhe të mëdha: i pari lidhej me forcën, dhe avantazhi tjetër ishte mjedisor, sepse llumi i kafesë mund të zëvendësonte rërën, gjë që me kalimin e kohës mund të çonte në më pak nxjerrje rëre dhe të rrezikonte mjediset e jetesës.

Shkencëtarët u përpoqën të pirolizonin llumet e kafesë në 500 gradë Celsius, por grimcat e biokarburantit që rezultuan nuk ishin mjaft të forta. Ata thonë se qëndrueshmëria e produktit të çimentos duhet ende të vlerësohet dhe tani po punojnë në testimin e përzierjes që rezulton të llumeve të kafesë dhe çimentos nën ngrirje dhe shkrirje, thithjen e ujit, gërryerje dhe shumë strese të tjera. Ata po punojnë gjithashtu për të krijuar biokarburant nga burime të tjera të mbetjeve organike, duke përfshirë drurin, mbetjet ushqimore dhe mbetjet bujqësore.