Nesër do të filloj skriningu i nxënësve në 9 shkolla të mesme të Shkupit. Gjatë ditës së nesërme do të testohen 258 nxënës të shkollave të mesme, ndërkohë vazhdon edhe në qytetet tjera si në Krivogashtani, Berovë, Vevçani, Debarcë, Demir Kapi, Dojran, Zërnovc, Konçe, Lozovë, Mogilla, Novaci, Pehçevo, Staro Nagoriçani dhe Qendër Zhupa.
Testimi i nxënësve do të kryhet në hapësirën e përcaktuar nga shkolla, ndërsa testimi do të zgjas më pak se një minutë. Testimi është i sigurt, pa dhimbje, me marrjen e brisit në fyt dhe hundë.