Korrupsioni serioz i qeverisë, kufizimet e rrepta të lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias, dhuna dhe kërcënimet me dhunë të drejtuara ndaj komunitetit LGBT janë vetëm disa nga vëzhgimet në raportin e Departamentit të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023.


Në Raport thuhet ndër të tjera, “vonesa të rëndësishme në gjyqet që përfshijnë korrupsion serioz, me vetëm disa të përfunduara deri në shtator, duke përfshirë ato kundër ish-zyrtarëve të qeverisë. Kushtetuta parashikon një gjyqësor të pavarur, por qeveria nuk ka respektuar gjithmonë pavarësinë dhe paanshmërinë gjyqësore”, thuhet në raport.

“Raportet e besueshme për sjellje të pajustifikuara gjyqësore, presioni i panevojshëm politik dhe i biznesit ndaj gjyqtarëve, nepotizmi, klientelizmi, drejtësia e zgjatur, financimi i pamjaftueshëm, rezistencë ndaj përdorimit të teknologjisë së mandatuar ligjërisht dhe personeli i pamjaftueshëm kanë penguar efikasitetin gjyqësor dhe kanë ndikuar besimin e publikut në qeverisjen e ligjit”, shtohet në raport.

Anketat kanë treguar një mosbesim të fortë të opinionit ndaj gjyqësorit.