Nexhat Bexheti


Viti 2024, e mbanë epitetin e vitit të zgjedhjeve,Sepse zgjedhjet do të mbahen në Bashkimin Evropian dhe SHBA, dhe në R.Maqedonisë së Veriut
Po ashtu edhe në Republikën e Maqedonisë së veritu është caktur data e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare.Por Maqedonia e Veriut si duket ka hyrë në parakampanjë të hershme,Nga koha e stërgjatur i mundësohet hapsirës që të lansohen zëra të cilët trumpetojnë në debatet mediatike nga politikan aktual,si dhe ishpolitikanët,se gjoja çfaqet reziku i dështimit të zgjedhjeve presidentiale në Maqedoninë e Veriut nga mos arritja e cenzusit, sipas ligjit zgjedhor ku duhet të kënaqet cenzusi 40%+1.Duhet të mendohet se skenaret janë të mundshm, ose janë të pregaditura.Kështu që Presidenti të mos zgjidhet me votat e qytetarëve, në raundin e dytë. Pas këti akti detyrimisht sipas kushtetutës kryeparlamentari i cili gjendet në krye të parlamentit e mer funksionin e presidentit të shtetit, Dukuria e tillë e aktivizon spiralen e konfuzitetit që shteti të mos ngelë pa president,dhe çfaqet mundësia që Parlamenti patjetër t’a zgjedh presidentin e shtetit.Çregullimet munden t’a inicojnë formimin e qeverisë gjithpërfshirëse të partive politike të cilat janë garuese në zgjedhjet momentale.Me qëlim që të kryhen me koncenzus politik ndryshimet kushtetuese,të zgjidhet kryetari i shtetit në parlament,dhe menjëherë kryetari i shtetit,i cili ka mandatë politik nga partitë parlamentare.Si Presidenti i shtetit ka të drejtë kushtetuese që t’i shpallë zgjedhjet e reja parlamentare dhe lokale,me arsye sepse disa kryetar komunash janë kandidat për parlamentar. Pas këtyre vendimeve presidenti mer karakter parlamentar dhe ka të drejtë t’ë marre vendime edhe si kryeparlamentar deri sa të kryen zgjedhjet e reja,dhe të zgjidhet kryeparlamentari i ri.
Me këto rethana të krijuara,do të kënaqen edhe rekomandimet e ndërkombtarëve dhe do të plotsohen kushtet për antarësim më të shpejtë të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Uionin Evropian