Organizata Botërore e Statistikave ka publikuar të dhëna për gjatësinë mesatare të meshkujve të rritur sipas vendeve. Sipas të dhënave të tyre, meshkujt më të gjatë në botë janë holandezët, me një gjatësi mesatare prej 182.54 centimetra. Në vendin e dytë janë belgët (181,70 cm), dhe në vendin e tretë janë estonezët (181,59 cm).

Vendin e katërt e zuri Letonia (181.42 cm), dhe e pesta Danimarka (181.39 cm). Në vendin e gjashtë është Bosnja dhe Hercegovina fqinje, ku gjatësia mesatare e meshkujve është 180.87 centimetra. Menjëherë pas saj, në vendin e shtatë është Kroacia, dhe mesatarja kroate është 180.78 centimetra e gjatë.

Serbia është pas Kroacisë, në vendin e tetë, me një gjatësi mesatare prej 180.57 centimetra.

Në vendin e fundit ishte Jemeni me 159.89 centimetra. Sipas këtyre të dhënave, gjatësia mesatare e meshkujve në të gjithë botën është 171.28 cm.