Nuk ka qenë vetëm djali i kryetarit të Kuvendit, Talat Xhaferi, i cili kreu tre vite studime juridike në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore dhe ka marrë diplomë 7/1, pra si nëse do të kishte studiuar katër vjet në Fakultetin Juridik, sipas sistemit të Bolonjës, përcjell FLAKA.

Sipas të dhënave të marra nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nga Këshilli i Inspektimit, i cili ka kryer një inspektim të jashtëzakonshëm, kanë konstatuar se në atë periudhë ka pasur një zonë gri në të cilën është dhënë një diplomë sikur të kishte përfunduar katër vjet për ata që kanë përfunduar më pak vite të arsimit të lartë.

“Në fakt ne kemi pyetur se sa studentëve u janë lëshuar vërtetime të tilla. Përgjigjja ishte se 449 studentëve të diplomuar në Fakultetin Juridik të këtij universiteti u është lëshuar vërtetimi i përfundimit të studimeve në kohëzgjatje prej gjashtë semestrash në të cilin thuhej se kishin fituar 180 kredite dhe thuhej se kishin marrë një diplomë të arsimit nga 7/1 të diplomuar në drejtësi”, tha Ivanovska.

Kështu tha kryetarja e Komisionit, Biljana Ivanovska, e cila e prezantoi rastin për Barlet Xhaferin, djalin e kryeparlamentarit, për të cilin konstatoi se e kishte kryer provimin e jurisprudencës para se të merrte treqind kredite, të cilat kërkohen për të marrë diplomë juridike, pra për të dhënë provimin e jurisprudencës.

Në fakt, nga dokumentet që Komisioni Kundër Korrupsionit ka marrë nga Akademia e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë, Barlet Xhaferi ka marrë 300 kredite, pra ka marrë vërtetimin për kryerjen e studimeve pasuniversitare, master, më 7 korrik 2015 dhe në shkurt ka dhënë më parë provimin e jurisprudencës.

Komisioni Kundër Korrupsionit kërkon përgjegjësinë për këtë nga ai që e ka lejuar të japë provimin e jurisprudencës me vetëm 180 kredite, pra tre vjet të përfunduar studime në vend se katër.

Ministër i Drejtësisë në atë kohë ishte Adnan Jashari nga BDI, i cili sipas burimeve në Ministrinë e Drejtësisë atëherë kishte të drejtën diskrecionale që të lejonte që një kandidat të jepte provimin e jurisprudencës me 180 kredite, që edhe pse nënkuptonte një përfundim trevjeçar arsimi, i ka futur me diplomë 7/1.

KSHPK pretendon se nuk mund të iniciojnë procedurë për shkak se vepra është e parashkruar. Në dhjetor djali i Xhaferit duhet të mbarojë Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë dhe të bëhet prokuror apo gjyqtar.