Shefja e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Vilma Ruskoska është suspenduar nga puna.

“Po, jam larguar përkohësisht nga puna”, ka konfirmuar Ruskoska.

Prokurori Publik ka njoftuar se ka filluar një procedurë disiplinore për të përcaktuar përgjegjësinë e tre prokurorëve publikë.