Kandidatët për Këshillin e Komunës së Tetovës nga rradhët e PDSH-së realizojnë takim me aktivistët e nëndegëve Reçicë e madhe, Shipkovicë dhe Teteks2.