Mr.Ali Hertica


Republika ,forma e përzir e shtetit që ka elemente nga monakrika,dhe aristokroacia ne demokraci moderne,ku sipas shumë filozofve ësht forma e përkryra e qeverisjes.Kjo është forma më e mir që siguron lirin dhe zhvillimin e hovshem të shoqërs ,ku njëkohsisht duhet të plotsojnë shumë kushe dhe kërkesa që një republikë e tillë te mos degjenerojë ose të mund të fundoset.

Parahistoria dhe koha e tanishme politike e shtetit dhe mardhëniet sociale e veçenërisht ekonimike të zhvillimti të shoqëris dhe shtetit.

Për më tepër formimi i institucioneve dhe njohuritë e moralit të qytatarëve dhe udhëheqësive të tyre,ka gjithashtu shumë rëndësi,Në rast se raportet nuk janë të përshtatshmë për një republikë,monarkia është forma më e mirë e qeverisjes.Filofofet e kanë fjalën këtu për një qeverijse ,ku pushteti është i kufizuar,një qeverisje në bazë të ligjeve,duke pasur pqarasysh të mirën e përgjithshëm të një monarkie obsulute,Makiaveli është i prirur ta identifikojë me tirani .Këtë ai e bën në mënyrë parimore dhe shum preciye të nj folozofi modern.

Është e kuptushme që ai gjen situata të politikës aq të vështira,.ku mbreti apo princi duhet të ketë një pushtet të pakufishëm për të ydgejur problëemin e mos formimin e qeverisjes së shtetit.

Tani sa e vlefshme është për një poletikëbers apo lider mbajtja e fjalës ,të jetë i drejtë dhe jo dinak,këtë e dimë të gjithë.

Megjithatë përvojat e ditëve tona tregojn se poletikëbersit Kosovarë që kanë treguar respektë të paktë për ta mbajtur fjalën e dhanur,e kanë arritur gjëra të mdha dhe kanë qenë në gjendje që nëpermjet dinakrisë ,të mashtrojnë njerëz të tjer dhe përfundimisht të fitojnë mbi ata që janë bazuar mbi besnikrinë.