Besimi: Masa adekuate për zbutjen e krizës energjetike

Ministri i Financave, Fatmir Besimi thotë se po ndërmerren hapa adekuat për zbutje të pasojave nga kriza energjetike. Nga buxheti për vitin 2021 tashmë janë transferuar katër miliard denarë në Elektranat e Maqedonisë së Veriut (EMV) për sigurimin e sasisë plotësuese të energjisë elektrike, duke e përfshirë edhe balancimin e energjisë.


“Në drejtim të zbutjes së pasojave nga kjo krizë energjetike e cila është me përmasa më të mëdha dhe nuk e përfshin vetëm Maqedoninë e Veriut, po ndërmerren masa adekuate. Tashmë është shpallur gjendje krize në furnizimin me energji elektrike duke e përfshirë edhe energjinë e balancuar dhe rezervat e fuqisë aktive sipas gjendjes të krizës së vërtetuar”, theksoi Besimi në intervistë për MIA.

Besimi thotë se për mbrojtjen e kategorive më të rrezikuara, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në koordinim me Ministrinë e Ekonomisë janë obliguar të ndërmarrin masa për mbështetje të kategorive të rrezikuara sociale që të shfrytëzojnë mjete plotësuese financiare gjatë krizës energjetike.

“Një masë e tillë tashmë zbatohet dhe kemi 45.622 shfrytëzues nga kategoritë e rrezikuara të cilët marrin 1000 denarë shtesë për mbulim të shpenzimeve ngrohëse. Masë, të cilën gjithashtu e sollëm dhe tashmë po zbatohet, ndërsa ishte në drejtim pikërisht të mbrojtjes së standartit të qytetarëve dhe masa e zvogëlimit të TVSH-së te energjia elektrike prej 18 në 5 për qind për amvisëritë”, citon Besimi.

Besimi thekson se gjendja me krizën energjetike po përcillet dhe se pritjet janë që situata në nivel global të stabilizohet më së voni deri kah mesi i vitit të ardhshëm.