8,26 për qind e qytetarëve që kanë të drejtë vote kanë votuar deri tani në .

Ndërsa, komunat me përqindjen më të madhe të daljes në zgjedhje janë ato me shumicë serbe.

Në Zveçan kanë votuar deri tani 29,42 për qind e qytetarëve apo 2 mijë e 24 qytetarë.

Në Komunën e Mitrovicës së Veriut deri tani kanë votuar 30.96 për qind e qytetarëve, apo 5 mijë e 486 qytetarë.

Në Leposaviq kanë votuar 20,49 për qind e qytetarëve apo 1 mijë e 696 qytetarë.

Në Novëbërdë kanë votuar 15.74 për qind e qytetarëve apo 1 mijë e 474 qytetarë

Në komunën e Shtërpcës deri tani kanë votuar 12.52 për qind e qytetarëve, apo 1 mijë e 515 qytetarë.

Në Graçanicë deri tani kanë votuar 13.11 për qind apo 2 mijë e 582 për qind e qytetarëve.

Në Partesh kanë votuar 10.53 për qind apo 482 qytetarë, ndërsa në Kllokot kanë votuar 9.22 për qind apo 339 qytetarë.