Deri më tani, asnjë paraqitës i listës së kandidatëve për Zgjedhjet lokale nuk ka paraqitur ankesa në Komisionin Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) në lidhje me procedurën e votimit dhe procedurën e përmbledhjes dhe përcaktimit të rezultateve të votimit.

Sipas informacioneve të KSHZ-së, nga ankesat e paraqitura për mbrojtjen e votës personale, 217 u pranuan ditën e zgjedhjeve.