Dialogu i Ministrisë së Arsimit dhe e Shkencës me komunitetin e biznesit, komunat dhe
shkollat ​​"Mëso zgjuar, puno profesionalisht" përmbushi qëllimin – nxënësit e njohën arsimin
e mesëm profesional si një arsim që u hap shumë mundësi, dhe qeverisjet lokale dhe
kompanitë forcuan vetëdijen për nevojën e përfshirjes në trajnimin praktik të nxënësve si
zgjidhje e problemit të punëtorëve të kualifikuar. Ajo që vijon është forcimi i mëtejshëm i
sistemit të arsimit profesional, së bashku me të gjithë partnerët dhe mbështetjen
ndërkombëtare, tha ministrja e Arsimit dhe e Shkencës Milla Carovska, në shënimin e 60
vjetorit të veprimtarisë së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Në
prezantimin virtual të projekteve të suksesshme të mbështetura nga Agjencia Zvicerane në
katër kontinente, "Mëso zgjuar, puno profesionalisht" u përcaktua si një model i suksesshëm
për krijimin e kushteve më të mira për arsimin profesional dhe punësimin e të rinjve.
Në panelin e diskutimit që me atë rast u mbajt në Ambasadën Zvicerane në Maqedoninë e
Veriut, së bashku me ministren Carovska, morën pjesë Ambasadorja Sibil Suter dhe Viktor
Mizo, Drejtor i "Kostal Maqedonisë" dhe Kryetari i Shoqatës së Odës të Kompanive të Huaja
me Teknologji të Avancuar.
"Filluam procesin e transformimit institucional të arsimit profesional dhe me mbështetjen e
Ambasadës Zvicerane përmes projektit" Edukimi për punësim në Maqedoninë e Veriut "(E4E
@ mk) bëmë me të vërtet shumë. Dialogu social midis sektorit të biznesit, dhomave,
komunave dhe shkollave dha një rezultat të mirë dhe të pritshëm. Nga vetëm 10 klasave duale
në vitin e kaluar, 97 janë hapur këtë vit dhe 1,384 nxënës janë regjistruar në 44 shkolla.
Marrëveshjet janë lidhur me më shumë se 200 kompani. "Ka ende shumë punë për të bërë për
të forcuar besimin midis sektorit të biznesit dhe shkollave, në mënyrë që të rinjtë të fitojnë
njohuri, aftësi dhe përvojë që do t'u mundësojë atyre të hyjnë më lehtë në tregun e punës," tha
Carovska, duke shtuar se forcimi i mëtejshëm i sistemit të arsimit dual dhe përshtatja e tij me
trendet moderne të prodhimit do të arrihet me një Ligj të ri për Arsimin e Mesëm Profesional.
Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ndryshoi politikën e bursave për nxënësit e
arsimit të mesëm profesional, gjë që gjithashtu kontribuoi në rritjen e atraktivitetit të këtyre
shkollave dhe rritjen e numrit të nxënësve që zgjodhën shkollat ​​e mesme profesionale me 6%,
krahasuar me vitin e kaluar.Jan siguruar 2,000 bursa në një vlerë mujore prej 3,500 për 9 muaj të vitit për të gjithë ata që janë regjistruar në klasa duale ose tre vjet arsim të mesëm
profesional, dhe që plotësojnë kërkesat e konkurseve të shpallura për këtë qëllim.
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës së bashku me Ambasadën Zvicerane dhe projektin
Zviceran "Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut" (E4E @ mk) në 5 vitet e ardhshme
do të intensifikojnë investimet në zhvillimin e arsimit të mesëm profesional në vend, me çka
ndikon drejtpërdrejt në rritjen e punësimit të të rinjve.