Ka filluar procedura për WiFi shtetëror falas në vende të hapura publike, njoftojnë nga Qeveria.

Qeveria rishikoi dhe miratoi Informacionin për sigurimin e WiFi falas shtetëror në zona të hapura publike, si pjesë e Programit të Punës së Qeverisë.

“Për realizimin e këtij programi, Qeveria përcaktoi një rekomandim për Ndërmarrjen Publike Transmetuese Kombëtare – Shkup si bartës i realizimit të projektit që siguron WiFi falas shtetëror në zona të hapura publike në vendet me interes për turistët nga operatorët e telekomunikacionit deri në fund të vitit 2021 në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratës, Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit dhe Pushtetit Lokal për të përgatitur dhe paraqitur një propozim Lista e vendndodhjeve për sigurimin e WiFi falas shtetëror për të gjithë territorin e vendit, për marrjen e pëlqimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Rekomandimet për sigurimin e “WiFi shtetëror falas në zona të hapura publike”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Deri në fund të prillit 2022, në bashkëpunim me Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Zyra Kombëtare e Kompetencës së Broadband dhe Agjencia për Komunikimet Elektronike do të zhvillojnë takime publike me operatorët e interesuar dhe qeveritë vendore për të zbatuar sigurimin e WiFi falas në vendet e miratuara me interes për turistët.