KSHZ: Rreth 1.8 milion votues të regjistruar për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) ka përfunduar Listën Zgjedhore për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, me 1.814.317 votues të regjistruar për zgjedhjet presidenciale më 24 prill dhe 1.815.350 për zgjedhjet parlamentare më 8 maj.


Në një prezantim nga nënkryetarja e KSHZ-së, Ditmir Shehu, u bë e ditur se nga votuesit e regjistruar për zgjedhjet presidenciale, 1.713.758 janë të regjistruar për votim në shtet. Përveç kësaj, u evidentuan edhe votues të tjerë që janë jashtë vendit, si dhe ata që vuajnë dënimin me burg ose janë në paraburgim.

Për zgjedhjet parlamentare, 1.716.664 votues janë të regjistruar për votim në shtet, me 96.010 persona të tjerë që janë në punë ose me qëndrim jashtë vendit dhe 2.140 që janë në dënim me burg.

Në këtë kontekst, Komisioni ka miratuar udhëzimin për votim në vendvotimet me më pak se 10 votues. Anëtarja e KSHZ-së, Radica Ristesca, bëri thirrje për njoftimin e votuesve të këtyre qendrave të votimit, duke siguruar që ata të kenë mundësi për të ushtruar të drejtën e tyre të votës në qendrën më të afërt me më shumë se dhjetë zgjedhës të regjistruar.

Ky hap ka për qëllim garantimin e të drejtës së votës për çdo qytetar, duke përmbushur kërkesat e Kodit Zgjedhor dhe Kushtetutën. Komisioni po ashtu kërkon bashkëpunim të plotë nga komisionet komunale zgjedhore dhe drejtoritë rajonale për zbatimin e këtij udhëzimi në mënyrë efikase.