Nga 7 marsi grevë në “Pyjet Kombëtare”, kërkojnë pagesë të rregullt dhe e plotë e pagave

Sindikata për ndërtimtari, industri dhe projektim (SNIP) paralajmëroi grevë e cila do të fillojë prej 7 marsit deri në përmbushjen e kërkesave për pagesë të rrogave për të punësuarit në “Pyjet nacionale”.

“Greva do të mbahet nga 7 marsi deri në plotësimin e kërkesave të sindikatës, ndërsa kërkesat janë shumë të thjeshta:  Pagesa e rregullt dhe e plotë e pagave për punëtorët, shtesat e pagave, dhe si më e keqja – shtesa në terren, e cila nuk është paguar për gati një vit. Përfaqësuesit e sindikatës kanë vendosur në degët e tyre së bashku me Sindikatat e Ndërtimit dhe Industrisë që të nisin grevën dhe të mos e ndalojnë atë deri në momentin kur të paguhen pagat e janarit dhe shkurtit së bashku me këto shtesa dhe shtesa”, tha Ivan Peshevski – sindikalist.