Mbi 200 lëndë gjyqësore do të vjetërsohen / Maqedonia mes vendeve që dobët e luftojnë korrupsionin

Maqedonia ende është mes vendeve që dobët e luftojnë korrupsionin. Rezultatet nuk i prekin autoritetet, ndërsa nuk zbatohen as rekomandimet. Këtë e tha Bllagoja Pandovski, kryetar i Transparency International në intervistë për REL.

“Realisht, atje kishim progres për 9 pozicione, kishim 42 pika. Por sipas kritereve të TI, nën 50 pika konsiderohet luftë e dobët kundër korrupsionit. Ne ende jemi mes vendeve që sipas TI dobët luftojnë korrupsionin. Kishte shumë rekomandime brenda vetë raportit i cili ishte shumë i gjerë, por asgjë prej këtyre rekomandimeve, madje edhe këto rezultate tani për tani nuk kanë efekt ndaj politikës që lufta kundër korrupsionit të ashpërsohet”.

Sipas Pandovskit, gjyqësori dhe prokuroria publike janë institucionet që duhet të jenë prijës në luftën kundër korrupsionit.

“Mosveprimi për lëndët për korrupsion, mosmarrja e aktvendimeve, mospasja e aktvendimeve të plotfuqishme, është tregues se në këtë shoqëri, segmenti final, pra gjyqësori që duhet të luftojë kundër korrupsionit dhe të sjellë aktvendim të plotfuqishëm, dhe në fund, mosveprimi i këtyre organeve, është shkaku për uljen e besimit të qytetarëve tek organet gjyqësore”.

Sinjal i keq për opinionin, sipas Pandovski, janë ndryshimet e Kodit Penal me çka u ndryshua pjesa për keqpërdorimin e detyrës zyrtare.

“Sipas vlerësimeve të TI, kjo do të shkaktojë vjetërsim të mbi 200 rasteve që lidhen me korrupsionin. Kjo është një pasqyrë shumë e keqe para opinionit, sepse Kodi Penal dhe Ligji për procedurë penale paraqesin bazë për uljen e ndëshkimit, ndërsa këtë e bën politika e lartë, pushteti ekzekutiv dhe ligjvënës që i votoi këto ndryshime, mund të paramendoni se çfarë sinjali është ky për opinionin, se vetë politikanët votojnë ligj i cili ua ul përgjegjësinë e tyre duke shkaktuar vjetërsim të lëndës”.

Rasti i fundit që u vjetërsua për shkak të ndryshimeve të Kodit Penal ishte rasti “Tenderët” ku e akuzuar ishte ish ministrja e kulturës Elizabeta Kançevska-Milevska.