MPPS: Stafi profesional nga Qendrat për Punë Sociale po largohen

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në Qeverinë Teknike, Gjoko Velkovski, sot ka mbajtur takim pune me menaxhmentin e të gjitha Qendrave për Punë Sociale në vend, me qëllim që të përjashtohen të gjitha mundësitë për keqpërdorim të sistemit në procesin zgjedhor.


“Këto qendra janë hallka e parë në sistemin e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve dhe nëse nuk funksionojnë, sistemi shembet. Në takimin me drejtorët u ngritën problemet me largimin e stafit, përkatësisht profesionistët që duhej të ndihmonin qytetarët në rrezik social dhanë dorëheqje nga Qendrat për Punë Sociale për shkak të kushteve të këqija të punës dhe reformave të këqija. që ka ndodhur në gjashtë vitet e fundit. Të punësuarit thonë se është e padurueshme të punosh në një sistem të prishur”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Ministria e Arsimit dhe Kulturës udhëzon punonjësit e Qendrave që në periudhën në vijim t’i kryejnë detyrat e tyre në nivel sa më profesional dhe të mos bien nën presion.

“Unë premtova se sistemi i mbrojtjes sociale do t’i nënshtrohet një renovimi të plotë në mënyrë që qytetarët dhe punonjësit si shërbim i tyre të marrin vendin e duhur në këtë shoqëri”, theksoi Velkovski.

Në njoftimin e MPPS-së thuhet se në vend, gjegjësisht në çdo vendbanim të madh ekzistojnë 30 qendra për punë sociale.