Kryqi në Kodrën e Diellit: Çka mendojnë qytetarët?

Ndëgjojeni se çka thonë qytetarët për Kryqin në Kodrën e Diellit në videon e mëposhtme: