Sindikata e kontrollorëve të trafikut ajror në M-NAV për shërbime të navigacionit ajror, ka njoftuar grevë për më 12 tetor, gjatë së cilës nga ora 11:00 deri në orën 17:00, në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit nuk do të shërbejnë asnjë avion.

Kryetari i Sindikatës, Aleksandar Tasevski, për AIM tha se dëshirojnë të ndalohet siç tha, sjellja joprofesionale e drejtorëve në lidhje me proceset e punësimit, rishpërndarjet e brendshme, kushtet e punës dhe pajisjet që duhet të bëhen për modernizimin e sistemit të punës.

Ai tha se prej kohësh për kushtet e pafavorshme, e kanë njoftuar edhe Ministrinë e Transportit.

Sipas Tasevskit, “punësimi bëhet në kundërshtim me aktet për zhvillim të karrierës, prioritet u jepet atyre që zgjedhin menaxherët e punësimit, dhe kjo nuk garanton cilësinë e personit dhe krijon revoltë te kuadri cilësor të cilit nuk i jepet mundësia për të përparuar”.

“Të ndalojë sjelljen kaotike dhe të sillet profesionalisht dhe kontrolli i trafikut ajror të zërë vendin e tij në kuadër të kontrollit të trafikut ajror ballkanik dhe në Evropë. Në shërbimet që janë ripunësuar, numri rritet, shpallen konkurse që zgjasin tre ditë dhe personat që i punësojnë për ato pozita nuk mund t’i plotësojnë nevojat e procesit të punës, ndërsa më pas përdoret si arsye për punësim shtesë”, thotë Tasevski.

Ai thekson se nga mbi 300 të punësuar në Kontrollin e Trafikut Ajror, vetëm 70 janë kontrollorë operativë, për dallim, siç thotë ai, për shembull në Slloveni, ku ka 240 të punësuar, por 120 kontrollorë.

Një nga kërkesat është marrja në punë e një kompanie të jashtme që do të bëjë një analizë funksionale se cilat shërbime dhe personel profili nevojiten, si një dokument që do të jetë një mbështetje në të ardhmen në rast veprimesh të pabazuara nga menaxhmenti.

Ai tha se ata po reagojnë edhe për shkak të pajisjeve të vjetruara të instaluara në vitin 1999 që janë mirëmbajtur vetëm deri më tani, edhe pse duhet të ndërrohen çdo shtatë vjet.

“Për shkak të kësaj gjendjeje të pajisjeve këtë vit kemi vendosur kufizime që të mos pranohen një numër më i madh i avionëve për fluturim, sepse pajisjet nuk kanë mundur t’i riparojnë. Gjithashtu përballemi me probleme me ujin dhe ruajtjen e kushteve higjienike. Pasi kanë publikuar informacionin për grevën kanë filluar kërcënime telefonike, të cilat i kemi raportuar në polici dhe në zyrën e M-NAV-së”, tha Tasevski.