Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mori pjesë në panelin e Forumit Ekonomik “Nga kriza deri te zgjidhjet – a jemi bërë sot një ekonomi më rezistuese?” organizuar nga Finance Think, ku u diskutua për mundësitë e përballimit të krizave në të ardhmen, planet për masat e ardhshme dhe nevojën për t’u bërë një ekonomi më ekzistuese.

Në deklaratën e tij, zëvendëskryeministri Bytyqi tha se si përfaqësues i Qeverisë ka shumë për të thënë për atë që është bërë në drejtim të mbrojtjes së standardit jetësor të qytetarëve tanë, si dhe për ruajtjen e aktivitetit afarist të kompanive tona. në kushtet e goditjeve jashtëzakonisht të rënda ekonomike.

“Në kulmin e krizës, Qeveria miratoi dhe zbatoi rreth 110 masa të përcaktuara në 6 paketa me një vlerë totale prej rreth 1,2 miliardë euro që synonin drejtpërdrejt zbutjen e pasojave. Duke qenë se standardi i jetesës së qytetarëve është i rëndësishëm për ne, i orientuam ata që të ruajnë fuqinë blerëse në kushte ekstreme dhe në këtë mënyrë të sigurojnë plotësimin e lehtë të nevojave elementare. Këto masa patën efekte pozitive edhe në ekonomi, pasi duke ruajtur kërkesën e tregut, u parandalua një efekt domino i mbylljes së bizneseve dhe humbjes së vendeve të punës. Reaguam edhe në fushën e mbështetjes së likuiditetit, në mënyrë që kompanitë të përmbushin me sukses detyrimet e tyre afatshkurtra, siç është pagesa e pagave për punonjësit, edhe në situata kur disa prej tyre përballeshin me të ardhura të ndërprera.

Zëvendëskryeministri Bytyqi vuri në dukje rëndësinë e vizioneve dhe masave konkrete sistematike që do të rrisin përshtatshmërinë dhe qëndrueshmërinë e ekonomisë në të ardhmen.

“Duhet të shmangim praktikën ekonomike të krijimit të varësive. Krijimi i ndërvarësisë ekonomike në rajon dhe integrimi i përshpejtuar drejt BE-së është rruga që çon drejt prosperitetit, rritjes dhe zhvillimit. Kriza justifikoi dhe theksoi nevojën e miratimit të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit, e cila do të përfaqësojë një vizion për zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë në dy dekadat e ardhshme. Përmes prioritetizimit të fushave të zhvillimit strategjik dhe vendosjes së një mekanizmi për përdorimin e duhur të burimeve që kemi në dispozicion si shtet, strategjia do të mundësojë fleksibilitet dhe rezistencë të gjithë shoqërisë ndaj goditjeve të jashtme ekonomike”, tha zëvendëskryeministri, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi.