Sa i përket protestës së fundit që bëhet e vila mbahet nga personat të cilët kanë punuar kundër ligjeve demokrate, megjithatë siç shihet se qartë se rregullat sipas fjalorit të sigurisë – shërbimet e inteligjencës u përpoqën ose donin të ndërhynin pak më shumë në interesat strategjike kombëtare të vendit tonë, pohon ministrja e Mbrojtjes, Slavjanka Petrovska.

“Rruga jonë, është rruga e shtetit, jo vetëm të kësaj Qeverie, por e shtetit në përgjithësi, është sqaruar shumë herë deri tani jemi sqaruar qëllimi jonë është të bëhemi pjesë e NATO-s dhe e BE, dhe çdo kush do të mundohet ta ndaloj atë rrugë nuk do të mund ta llogarisim si mikun tonë, veçanërisht nëse atë mundohet ta bëj nëpërmjet duke ndërhyrë në punën e institucioneve apo të ndonjë subjekti tjetër në vendin tonë”, tha ministri.