Këshilli Gjyqësor në seancën e sotme solli vendime për ndërprerjen e funksionit gjyqësor të gjyqtareve Violeta Milladinova nga Gjykata Themelore e Koçanit dhe Sofija Maneva nga Gjykata e Apelit në Shtip për shkak të plotësimit të kushteve për pensionin e pleqërisë.

Në vazhdim të seancës së sotme të 456-të, do të diskutohen parashtresat dhe ankesat e qytetarëve dhe subjekteve juridike për punën e gjyqtarëve, kryetarëve të gjykatave, të parashtruara në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.