Një delegacion i Komisionit për çështje evropiane nga Parlamenti danez sot do të realizojë takime në Kuvend.

Anëtarët e këtij Komisioni do të realizojnë biseda me kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferi, me Arta Bilali-Zendelin, zëvendës kryetare e Komisionit për çështje evropiane dhe anëtarët, si dhe me kryetaren e Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, Marija Georgievska dhe anëtarët.