Nuk qetësohen reagimet në opinion për ndryshimet në Kodin Penal. Eurombasadori Dejvid Gir tregoi qartë se Komisioni Europian ka reaguar në lidhje me përdorimin e flamurit europian, por para se gjithash se çfarë mund të shkaktojnë ndryshimet e tilla.