Sot, (25.09.2023) Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, gjatë qëndrimit të tij të punës në Lubjanë, Republika e Sllovenisë, ka vizituar Ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Lubjanë, ku ka vizituar departamentin konsullor në ambasadë me qëllim të inspektimit të procesit të fotografimit dhe lëshimit të dokumenteve të udhëtimit, si dhe shpërndarjes së pasaportave për bashkatdhetarët.

Me këtë rast, ministri Spasovski informoi për procesin e dhënies së dokumenteve të udhëtimit në Lubjanë, si dhe në lidhje me projektin për stacionet bazë me paraqitjen e kërkesave për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit përmes zyrave diplomatike-konsullore, i cili ka filluar në fund të vitit 2021, në bashkëpunim me Ministria e Punëve të Jashtme.

“Nga viti 2023, nga janari deri në shtator, me 15 shtator 2023, janë lëshuar gjithsej 11,415 dokumente udhëtimi. Vetëm në Lubjanë për këtë periudhë janë lëshuar 870 dokumente udhëtimi”, informoi ministri Spasovski, duke shtuar se që nga fillimi i projektit me lëshimin e dokumenteve të udhëtimit sipas udhëzimeve të reja janë lëshuar gjithsej 31.187 dokumente udhëtimi.

“Nga tetori i vitit 2021 deri më 31 dhjetor 2022 janë lëshuar gjithsej 19.772 dokumente udhëtimi, ndërsa vetëm në Lubjanë janë lëshuar 1182”, tha ministri Spasovski duke shprehur kënaqësinë që i gjithë procesi nga paraqitja e kërkesës deri te përgatitja e dokumenteve të udhëtimit zgjat nga 15 deri në 30 ditë.