Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria në seancën e sotme ka miratuar Vendim për kushte të veçanta për tregtimin e mallrave individuale, për përcaktimin e çmimeve më të larta për produktet individuale në tregtinë me pakicë, si dhe obligimin e tregtarëve për të prokuruar lloje të caktuara dhe sasitë e mallrave individuale për konsumatorët sipas rendit të caktuar.

Sipas vendimit, çmimet e aplikuara më 1 gusht 2023 në tregtinë me pakicë të produkteve të mëposhtme ulen me 10%:

1)oriz i bardhë, në paketim 900 g. deri në 1 kg;
2)miell gruri tip 400 dhe tip 500;
3)Bukë e bardhë dhe gjysëm e bardhë, bukë, tip industrial 450 g. (e plotë dhe në copa), me përjashtim të bukës së freskët në markete,
4)produkte të tjera buke;
5)Biskota “Petit Beure” dhe biskota të thjeshta dhe pa dhjamë nga 300 deri në 500 g.;
6)vafera, me mbushje kremi kakao, (të rregullta, të palyera) nga 300 deri në 500 g.;
7)makarona (makarona dhe shpageta nga gruri i fortë) pa dhe me vezë 500 g.;
8)mish viçi pa kocka të kofshëve ose ndonjë pjesë tjetër;
9)mish derri dhe viçi i grirë;
10)pulë e freskët ose e ngrirë (e tërë)
11)biftek pule i freskët ose i ngrirë;
12)mish derri dhe viçi i grirë;
13)Suxhuk (viçi, derri dhe viçi) pa aditivë dhe pa paketim në feta;
14)Sallam speciale e pulës (pa pako me feta);
15)Pashtetë nga mëlçia dhe pula (pa aditivë) në pako 95 dhe 100 g.;
16)qumësht i përhershëm i lopës (pa organik dhe me suplemente) me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5% nga 1 l.;
17)kos i thjeshtë i qumështit të lopës (pa aditivë) me përmbajtje yndyre nga 2,8% deri në 3,2% në paketimet 1 l dhe 1,5 l;
18)Kos i lopës (zakonisht, pa aditivë) me përmbajtje yndyre 2,8% dhe 3,2%, në një paketë prej 300 deri në 500 g.;
19)Ajkë qumështi e lopës me përmbajtje yndyre 12% deri në 20%, në paketim 180 ose 200 g.;
20)djathë i bardhë tradicional i lopës dhe djathë i bardhë i përzier (pa aditivë);
21)Djathë tradicional i lopës dhe djathë i përzier (pa aditivë);
22)Vezë të freskëta të pulës;
23)Fruta të freskëta dhe
24)Perime të freskëta.

Siç tha ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në konferencën e sotme për media, lista e produkteve me siguri do të zgjerohet në periudhën e ardhshme me listën aktuale, inflacioni i përgjithshëm në sektorin ushqimor do të ulet për 4 deri në 5 për qind.

“Nuk do të ketë ulje të çmimeve të këtyre 25 kategorive të produkteve për ato ekzistueset, por për çmimet që kanë pasur më 1 gusht të këtij viti. Nga 1 gushti, këto çmime duhet të ulen më tej me të paktën 10 për qind. Nëse çmimet për ndonjë nga këto produkte janë rritur në mënyrë drastike që nga 1 gushti, kjo mund të nënkuptojë një ulje çmimi prej 30 deri në 40 për qind. Tregtarët për prodhimin dhe tregtimin me shumicë të këtyre produkteve duhet të miratojnë zbritje dhe tarifa të tjera për shitësit me pakicë në masën deri në 5 për qind dhe jo më shumë. “Shitësit me pakicë të këtyre produkteve kur vendosen në rafte duhet t’i shënojnë me mbishkrimin “çmimi i garantuar” i cili është i publikuar në faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe tashmë është i ndarë me të gjitha rrjetet e supermarketeve”, tha ministri Bekteshi.

Sipas vendimit, tregtarët që merren me prodhim dhe tregti me shumicë kanë detyrimin t’i shesin produktet/mallrat që janë me çmim të reduktuar çdo muaj te tregtarët që merren me tregtinë me pakicë, në masën të paktën 70% të sasisë së shitur në muajin gusht 2023.
Po ashtu, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria në seancën e sotme ka miratuar Vendim për plotësimin e Vendimit për ndalimin e tregtarëve nga tregtia me mallra të veçanta.

Me Vendim, shitësve me pakicë u ndalohet të ofrojnë shitje aksionale (aksion) dhe shitje promocionale (promocion) gjatë shitjes së produkteve bujqësore dhe ushqimore. Ndalimi do të jetë i vlefshëm deri më 30 nëntor 2023.
Në të njëjtën kohë, u vendos që çmimet në tregtinë me pakicë, të cilat janë ulur për shkak të skadimit të afatit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të mos konsiderohen si shitje promocionale (promocion).

Këto dy vendime hyjnë në fuqi ditën e ardhshme pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, dhe do të zbatohen deri më 30 nëntor 2023, me mundësi vazhdimi nëse situata e tregut ende e kërkon.