Po e kërkon ditarin e vitit 1991/92.

Atë kohë, Ymer Havolli, në këtë fletore mbante evidencë për 43 nxënës si kujdestar i tyre në shtëpi shkolla.

E kur fillon shfletimin ai rikthehet 32 vite pas në kohën kur arsimin e kishte mision e ideal.
Pothuajse pas tri dekadash në një vizitë në shkollën e mesme Ekonomike-Juridike “Hoxhë Kadri Prishtina” dokumentet të cilat shënuan historinë i gjeti në një gjendje aspak të mirë.