Savash Veliu

Mësojm se duhet theksuar troç diçka mbi rivajetet islame të kohës së Hz Aliut sepse më duket se është e fshehur e vërteta e hidhur pa dashje apo me dashje nga gjithë muslimanët Sunnit që i ka shtyrë drejtë hutisë për kaq shekuj të kaluara kundër vetvetes në saje të kurtheve të shiizmit HAVARIXHINJË.

Të shikojm prej sot si Israeli dhe bota perëndimore bëjn dhe vazhdojn të bëjn karshi lranit kinse armiqësohen por në fakt provokojn simpatitë e muslimanëve për iranin të pranojn sikur viktim brenda gjirit musliman dhe kjo fatalisht rezultoi sikur futja e profetit Musa në pallatin e Faraonit i cili do ta rrënonte nga brenda Kalanë e islamit.

Pra, pse Irani shiit e hiperbolizon Hz Aliun e jo Ebu Bekrin, Hz Omerin apo Hz Osmanin!???

Shkaku se Halifet e para të islamit ishin të drejtët dhe bënin Xhihad me të cilën i Rrënonin Perandoritë e shkuara të kohës bashkë me Persinë, kështu u zgjeronin kufijt e islamit deri në kontinentet tjera. Ndërsa në pesë vitet e mandatit të kohës së Hz Aliut nuk u ndërmor asnjë fushatë jashta shtetit islam por, përkundrazi ato u kthyen në luftëra të nxitura brenda muslimanëve dhe ate nga shiitët judajoperse të fitnexhiut jehud Abdulla ibn Sebe ku shumica e tyre ishin vrasësit e Hz Osmanit, të Hz Hasanit kurse tani të reshtuar në radhët e Aliut kundër Muaviut, më pas dhe kundër Jezidit, këta dy të fundit ishin Halifet që kërkonin nga Hz Aliu të distancohej nga vrasësit e Osmanit ose ti zhduknin bashkë këta fitnexhinjë.

Rivajetet historike tregojn se në radhët e Hz Aliut shumica e tyre ishinë Fitnexhinj derisa në radhët e Muaviut ishinë Sahabijët, kjo a nuk është pak e çuditshme!?

Më vonë i njëjti komplot u sajua nga fitnexjinjët për vrasjen e dy figurave islame gjatë kohës së namaz sabahut ndaj Muaviut dhe Hz Aliut i cili u bë viktim e fitnexhinjve derisa Muaviu i shpëtoi atentatit të kurdisur ngase ate sabah nuk doli në namazin e sabahut dhe shpëtoi. Pra, me vrasjen e dy liderëve musliman synohej të mposhtej Flamuri lslam dhe kështu do ndalonte vrulli i përhapjesë së islamit drejt rajoneve të largëta gjeografike.

Pas komplotit të dështuar fitnexhinjët komplotuan vrasjen edhe të Hz Huseinit nga Dora e Jezidit edhe kjo do ishte likudimi mes dy muslimaneve të drejtë sepse Huseini ishte tradhëtuar nga të ftuarit e Kufes ku do të mbetej i vrarë në vendin Qerbela nga do të Rezistonin shiitët deri më sot duke vajtuar e duke u penduar vet fitnexhinjët për vrasjen e Huseinit kinse i vrarë prej sunnitëve me preteksin e luftënxitjes kundër muslimanëve (sunnit)!

Pra, Jezidi ishte Halifeja dhe përgjegjësi i Ummetit lslam andaj ata për ta përgjakur missionin e tij atij iu komplotua siç iu komplotua edhe Muaviut më parë, dy Halifëve të cilët nuk kishin asnjë kundërshtim me Parimet islame përpos qëndrimeve politike të udhëheqjes shtetërore.

Hz Huseini në ato katrahura të rrepta nuk ishte kompetent të shkonte në Kufe por ai mund të shkonte në Mekke e Medine por ai shkoi atje dhe u bë viktim e irakianëve shiit. Po edhe Hz Huseini nuk kishte pran vetes asnjë sahabij të lartë vetëm se familjarët me ca gra e fëmijë të parrezikshëm për ushtrinë e Halifes Jezid. Këtu qëllimi ishte robërimi e jo vrasja e Huseinit sepse po të donte vrasjen e tij Jezidi fare leht do ta kryente ate, andaj i lejoi të dorezohej i rrethekuar me ditë të tëra.

E shikoni si Persët shiit të xhinsit Sebeist atëherë dhe sot përgënjeshtruan faktet të ndodhura historike mes grupeve të përplasura që janë strehuar te Mollat shpirtëror brenda Aparatit shteteror Iranian të cilët zyrtarisht e lartesojn Aliun me Huseinin derisa i harojn Hasanin dhe Osmanin të vrarët nga dora e tyre të cilët vranë dhe Hz Aliun që sot e ngrisin mbi të gjithë. Për ata Xhihadi i sotëm më nuk simbolizon luftën kundër jomuslimanëve por kundër muslimanëve që shihet si luftë kundër Jezidit, pra Sunitëve, një mission i ngarkuar nga jehudët e kohës dhe israelo-angloamerikanëve të sotëm kundrejt islamit të pastër!

Pra janë Shijat ata që i ngatëruan ajetet Kuranore të Xhihadit me thirrjet për Xhihad por kundër muslimanëve ashtu siç bëjn shiitët iranas sot në Lindjen e Mesme.

Ishinë kryqëtarët perëndimor ata që i cilësuan këta havarixhinj si Hashashij të Hasan Sabahut që sot e përbëjnë Shiizmin politik të helmuar me islamin e devijuar në Iran që helmoi edhe popullin iranas që ata sot mos ta duan as fenë islame andaj atje orë e çast plasin protesta masive anti Mollaizmit, sepse janë revoltuar dhe janë zemëruar gratë iraniane.

Tani këta hashashinjët të devijuar kanë ujdisur edhe slloganin e tyre madhor si një mission: ‘’Ne jemi Kurejshit të Ehli Bejtit nga familja e Profetit Muhammed’’, një gënjeshtër e kulluar siç janë dhe shumë Hadise të sajuara nga shijat që nuk i besojnë Kur’anit sepse sipas tyre është i papërkryer!

Pse bëhet ky huti dhe përçarje mes muslimanëve të sotëm nga shiizmi i devijuar sepse; “AI QË MERRET ME SHOKËT, NUK MUND TË LUFTOJ ME ARMIKUN”, këtë e thotë Salahuddin Ejjubi!

Pra, “Fatkeqësia më e madhe e muslimanëve është përçarja dhe urrejtja, ndërsa parimi i cili i çon në fitore është dashuria dhe bashkimi”, thotë Hasan El-Benna.

Sot si lrani ashtu dhe Turqia janë të rrezikuar nga kriptomuslimanët shiito-wehibijiste që nga brenda ziejn me iranas apo turk por ata janë jahudi të fshehur nën petkun islam. E kanë Zor këta dy shtetet të mëdha dhe Arabia Saudite me Wehabijtë të shkollës angleze t’i përballojn sfidave të imperializmit anglo-amerikan sot nga pressioni i tyre.

E kuptoj se Ky shkrim do hasë në keqkuptime por megjithate koha është të mësojmë diçka mëshumë se kaç që dijmë mbi këto çësjtje delikate sepse është normale të pres çdo formë të iritimit nga lexuesit e shkrimit, andaj Wayne Dyer thotë; ”Forma më e lartë e injorancës shfaqet atëherë kur ti refuzon diçka mbi të cilën nuk di asgjë”!