Aktualisht në terren janë ekipi nga Zjarrfikësve nga Tetova dhe punëtorë nga Parku Nacional. Nëse paraqitet nevoja, do të angazhohen edhe persona tjerë për shuajtjen e zjarrit.

“Situata monitorohet përmes qendrave rajonale për menaxhimin e krizave duke arritur komunikim dhe koordinim përmes QMK-së, natyrisht edhe sipas kërkesave të institucioneve të angazhuara, si dhe përmes reagimeve ndaj institucioneve që janë të animuara dhe të angazhuara si subjekte kompetente në Sistemi e Menaxhimit të Krizave për emergjencat që paraqesin rrezik për qytetarët dhe të mirat materiale në zonën specifike të zjarrit”, thonë nga QMK.