Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) sot do të mbajë mbledhjen e rregullt vjetore zgjedhore në të cilën do të zgjidhet kryetari i ri, si dhe anëtarët e Bordit Drejtues, Këshillit Mbikëqyrës dhe Gjykatës së Nderit.

Për pozitën e kryetarit të SHGM-së, përveç presidentit aktual Mlladen Çadikovski (TV 24), kandidatura kanë paraqitur edhe Marjan Nikolovski (Sitel) dhe Filjana Koka (MTV).

Janë 24 kandidatë për anëtarë të Bordit Drejtues, nëntë për anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe 11 për anëtarë të Këshillit të Nderit.

SHGM është shoqatë e gazetarëve profesionistë e themeluar më 17 shkurt 1946 në Shkup.