Kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Pavlina Crvenkovska, ka hyrë në vazhdimin e sotëm të seancës për zgjedhjen e anëtarëve të bordit drejtues dhe komisioneve në Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë dhe vetëm ka thënë: “Ju njoftoj se po jap dorëheqje nga pozicioni i presidentit”.

Ajo mbetet anëtare e Këshillit Gjyqësor.

Mandati i saj presidencial përfundon për 4 muaj.