SHA EMV më 06.11.2022 prodhoi 14.007 MWh energji elektrike.

Në termoelektranat janë prodhuar 8.891 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 5.116 MWh.

SHA EMV me datë 06.11.2022 ka përmbushur plotësisht nevojat për energji elektrike të amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël ekskluzivisht nga kapacitetet e veta vendore.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 06.11.2022.