SHA EMV më 10.11.2022 prodhoi 10.408 MWh energji elektrike.

Në termoelektranat janë prodhuar 7.562 MWh,ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 2.846 MWh.

Në ditën e fundit EMV-ja furnizoi 2.400 MWh energji elektrike.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 10.11.2022.