Në fakultetet e Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” – Shkup, sot do të organizohen orët e para akademike për të shënuar simbolikisht fillimin e vitit akademik 2022/2023 dhe për të mirëpritur gjeneratën e re të studentëve.

Ora e parë akademike është shënuar të shtunën në Fakultetin e Makinerisë dhe pas një pauze prej dy vitesh për shkak të pandemisë COVID-19 është mbajtur me prezencë fizike.