75 euro kushton një metër dru në kryeqytet, 3 euro prerja me sharrë elektrike e 6 kushton çarja e drunjve me sëpatë.

Shitësit e kësaj lënde djegëse thonë se drutë i blejnë nga Marevci, 60 euro metrin.