Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot realizoi takim pune me përfaqësues të Bankës Botërore, në të cilin, siç informojnë, janë mbledhur rezultatet nga “Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale” i cili zbatohet me mbështetje të Bankës Botërore, si dhe hapat e ardhshëm për periudhën e mbetur deri në përfundimin e projektit deri në qershor të vitit 2024.

Trençevska në takim gjithashtu shprehu kënaqësi nga realizimi i komponentit 1, “Promovimi i përfshirjes sociale përmes qasjes më të mirë në beneficione dhe shërbime në para”, nga Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale, duke dhënë rezultate pozitive, duke theksuar se përmes fushës sonë aktivitetet, ne mund të sigurohemi për rezultatet pozitive që i jep.

Trençevska shprehu kënaqësi nga bashkëpunimi i deritanishëm me përfaqësuesit e Bankës Botërore, mbështetjen e tyre eksperte dhe ecurinë e Projektit, i cili jep rezultate të dukshme dhe të shkëlqyera.

“Veçanërisht, shërbimi Ndihmë dhe kujdes në shtëpi, i cili ofron përfitim të dyfishtë, d.m.th. ofron mbështetjen e nevojshme për ata që kanë nevojë në shtëpinë e tyre dhe aktivizon personat e vështirë për t’u punësuar nga komuniteti duke i punësuar si ofruesit e shërbimeve”, theksoi ministrja Trençevska.

Në takim ishin të pranishëm Sara Kol-Blek, specialiste e lartë për mbrojtje sociale nga Banka Botërore – Uashington, Bojana Naceva, specialiste e lartë për arsim dhe Cveta Petrushevska-Jonçevska, analiste nga Zyra e Bankës Botërore, Shkup, si dhe përfaqësues të Njësisë së projektit në Shkup.

Nga MPPS, gjithashtu informojnë se Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale pasqyron vendosmërinë afatgjatë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për uljen e varfërisë dhe forcimin e kapitalit njerëzor përmes përmirësimit të shërbimeve sociale. Projekti do të kontribuojë në një gjithëpërfshirje më të madhe të sistemit të shërbimeve sociale dhe përfitimeve për një numër të madh të qytetarëve, me fokus të veçantë te përfituesit e ndihmës sociale dhe grupet e cenueshme të qytetarëve dhe fëmijëve të moshës parashkollore.