Rexhepi: Përfundon projekti i ujësjellsit në Kamenja

Lëshohet në përdorim ujësjellsi në Kamenjan

Zëvendës ministri i Transportit dhe Lidhjes z. Bekim Rexhepi sot së bashku me Ministrin Boçvarski dhe Ministrin Nuredini ishin në komunën e Bogovinës për ti kushtuar fokus të veçantë projektit për rekonstruimin e rrjetit të ujësjellësit në fshatin Kamenjan.

Rexhepi theksoi se projekti tashmë është përfunduar dhe do të lehtësojë ndjeshëm përmirsimin e kushteve të jetesës për këtë vendbanim, vlera e këtij projekti është 214 mijë euro pa TVSH.

Gjthashtu tjetër projekt me vlerë për komunën e Bogovinës kemi edhe projektin për rikonstruimin e tubacionit të furnizimit për ujësjellësin në vlerë 266 mijë euro, kontrata për ndërtimin tashmë është e nënshkruar, pritet që të nënshkruajmë kontratën për mbikqyrje dhe të fillojnë punimet, tha zëvendësministri Rexhepi.

Ky është një shembull konret se si pushteti qëndror në bashkpunim me pushtetin lokal po realizojnë projekte kapitale për përmirsimin e kushteve të jetesës së qytetarëve në tërë teritorin e vendit përfundoi Rexhepi.