Përmbaruesi për Bankën Popullore kërkon hotelin e papërfunduar të “Beton”, pas ndërtesës së VMRO-DPMNE-së

Banka Popullore po sekuestron hotelin e papërfunduar pas pallatit të VMRO-DPMNE-së në qendër të Shkupit, hotel i gjigantit ndërtimor “Beton”. Në procedurë është përfshirë përmbaruesi dhe banka-remitencë. Bëhet fjalë për aksione të SH.A. Beton në degën Beton Hotels, ku përfshihet edhe hoteli i papërfunduar.

Në përgjigjen e Bankës Qendrore për Faktor thuhet se në shumicën e pasurisë që po sekuestrohet, ata janë vetëm një nga kreditorët.

“Pyetjet që bëni ju i referohen detajeve të një procedure përmbarimore që zhvillohet para një përmbaruesi kompetent, në të cilën Banka Popullore është një nga kreditorët dhe do të mund të arkëtojë kërkesën e saj në përputhje me rregulloret pozitive”, thonë nga Banka Popullore.

Banka Popullore gjithashtu sekuestron edhe 100 për qind të aksioneve që SH.A. Beton ka në filialet Beton Agregati, Beton-Pro, Beton Kamenolom dhe Beton Rudnik. NLB Bank, e cila në këtë rast është kreditor bankë-remitencë, për Faktor deklaroi se pas përfundimit të procedurës, e gjithë kjo pronë do të ketë një pronar të ri.

“Përmbaruesi ka lëshuar urdhër përmbarim për një pjesë që më tej do të shitej brenda procedurës në pajtim me dispozitat e Ligjit për Përmbarim”, thuhet mes tjerash në përgjigjen e NLB-Bank.

SH.A. Beton nga 31 gushti është futur në listën e mbikëqyrjes së “Bursës së Maqedonisë”, me njoftimin se ka llogari bankare të bllokuar. Paraprakisht operatori i ndërtimit SH.A. Beton ka njoftuar publikisht se Banka Popullore nga ata kërkon 5 milionë euro.