Në vendkalimin kufitar Tabanoc, pritje deri në 45 minuta

Qarkullimi në rrugët shtetërore zhvillohet në rrugë kryesisht me lagështirë.

Intensiteti i qarkullimit në rrugët shtetërore jashtë zonave urbane është mesatar.

Për shkak të frekuencës së shtuar të automjeteve në vendkalimin kufitar Tabanoc, koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 45 minuta.

Në vendkalimet tjera kufitare, nga ana e Maqedonisë, nuk ka më ndalime për hyrje dhe dalje nga vendi.

AMSM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut.

Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.