Kryeministri Dimitar Kovaçevski, mbajti fjalim me rastin e prezantimit të “Projektit për lidhjen e rrugëve lokale”. Në ngjarje fjalim do të mbajnë ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Bllagoj Boçvarski, ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, ndërsa fjalim përmes videos do të mbajë drejtori i zyrës së Bankës Botërore në vend Masimiliano Paoluçi.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se përmes këtij projekti, me 70 milionë euro, sigurojmë infrastrukturë më të mirë dhe i rindërtojmë rrugët lokale në të gjitha 80 komunat e vendit dhe Qytetin e Shkupit.

“Ky është projekti më i madh dhe më domethënës për bashkitë, ku infrastruktura në nivel lokal përmirësohet me asistencë direkte. Projekti është zbatuar që nga viti 2020 dhe deri më tani ka mbuluar mbi 90 rrugë në 44 komuna. Sipas planit, gjithsej rreth 450 kilometra rrugë dhe rrugë lokale në të 80 komunat janë planifikuar për rindërtim deri në vitin 2024. Një nga prioritetet strategjike të Qeverisë është zhvillimi i infrastrukturës funksionale, të sigurt dhe të qëndrueshme si faktor kyç për krijimin e ekuilibrit në ekonomi dhe në zhvillimin social e rajonal, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e konkurrencës në vend. Një infrastrukturë e zhvilluar lokale do të thotë një ekonomi e zhvilluar. Me këtë projekt ne ofrojmë infrastrukturë më të mirë në komuna, ua lehtësojmë jetën qytetarëve, përmirësojmë jetën urbane, sigurojmë zhvillim ekonomik lokal, siguri në komunikacion dhe komunikim më të mirë mes qytetarëve. Komunat marrin mjete të pakthyeshme, gjë që është shumë e mirë për ta për të rindërtuar rrugët dhe rrugët që janë prioritet për qytetarët,” tha Kovaçevski.

Në fjalimin e tij Kryeministri theksoi se në komunat janë investuar mbi 250 milionë euro vetëm përmes pesë projekteve madhore, ndër të cilat “Projekti për lidhjen e rrugëve lokale”.

Ministri Boçvarski tha se investimet në infrastrukturë janë të një rëndësie vendimtare për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të shtetit.

“Sidomos nëse ata janë drejtpërdrejt të destinuara për komunat për hir të zhvillimit ekonomik lokal por edhe përmirësimit të jetesës urbane të qytetarëve. Gjatë kësaj periudhe kam vizituar një numër të madh të komunave, kam pasur takime me kryetarët e komunave, qytetarët dhe administratën komunale dhe kudo kemi pasur të njëjtat sfida, përkatësisht realizimin e projekteve të mëdha nëpër komuna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore lokale.

Të gjithë jemi dakord me arsyetimin dhe qëllimin e këtij projekti. Rehabilitimi i rrjetit rrugor lokal, besoj se do të jeni dakord, është prioriteti i parë dhe themelor për qytetarët, për ekonominë, por edhe përmirësimin e sigurisë në komunikacion.

Është përmes këtij projekti që ne ofrojmë dhe ofrojmë të gjitha këto prioritete.

Sidomos tani në kohën e krizës më të madhe botërore, kur ka faktorë kufizues në ndërtim, po rrisim kapacitetet e komunave dhe po injektojmë më shumë mjete financiare në ekonomi”, tha Boçvarski.

Ministri Spasovski theksoi se për Ministrinë e Punëve të Brendshme, si institucion i përfshirë drejtpërdrejt në fushën e sigurisë në komunikacion, sa e rëndësishme është çështja e menaxhimit cilësor të sigurisë rrugore dhe përmirësimi i kapaciteteve për menaxhimin e sigurisë rrugore në nivel të komunave gjegjësisht bashkësive lokale.

“Natyrisht, përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës rrugore dhe inkorporimi i saj profesional në rrjetin e përgjithshëm të trafikut pa dyshim garanton kushte për një përmirësim të përgjithshëm të sigurisë në komunikacion, e cila ka një rëndësi të madhe nga pikëpamja e operacioneve policore, prekëse. për çështjen më të ndjeshme nga pikëpamja e policisë – mbrojtjen e të mirave materiale dhe sigurinë e qytetarëve në komunikacion”, theksoi ministri Spasovski, duke shtuar se Ministria e Punëve të Brendshme është plotësisht në dispozicion për këtë projekt kapital me ndihmë nga ekspertët, vëzhgimet, analizat, treguesit statistikorë nga fusha e punës së saj, të cilët do ta gjejnë vendin e tyre në realizimin e suksesshëm të projektit duke pasur parasysh se siguria në trafik është një interes i përgjithshëm institucional ‘par ekselenc’, dhe nga aspekti i shpëtimit të jetëve njerëzore, si një prioritet mbi të gjitha prioritetet, duke anuluar kështu të gjitha ato implikime financiare që mund të jenë të mëdha nëse nuk ka insistim të vazhdueshme të avancimit të standardeve të trafikut në komunikacion,” tha Spasovski.

Masimiliano Paoluçi nga Banka Botërore, në fjalimin e tij që mbajti me video lidhje , theksoi se Maqedonia e Veriut po bën përpjekje serioze për përmirësimin e rrugëve lokale. Ai foli për rëndësinë e projektit dhe forcimin e kapaciteteve për përmirësimin e infrastrukturës lokale me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve në nivel lokal.