Hapet konkurs për pranimin e 200 ushtarëve të rinj në Maqedoninë e Veriut, këto janë kushtet

Ministria e Mbrojtjes sot e publikoi Shpalljen publike për pranimin e 200 ushtarëve profesionistë për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Afati për regjistrimin e kandidatëve është 15 ditë, duke përfshirë edhe ditën e shpalljes.

“Sipas ndryshimeve të reja ligjore për shërbimin në ushtri, ushtarët e ardhshëm profesionistë nga momenti i nënshkrimit të kontratës do të marrin pagë fillestare mbi 25.000,00 denarë me mbi 9.000,00 denarë shtesë – mjete për sigurim banesor nga 01.01.2023, shpjegojnë nga MB.

Kushtet për regjistrimin e personave në shpalljen publike janë që të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut; të jetë në moshë madhore; të ketë përfunduar së paku arsimin e mesëm; të mos jenë më të vjetër se 25 vjeç në ditën e përfundimit të shpalljes për pranim dhe të jenë të shëndetshëm dhe të aftë fizikisht.

Kandidatët për ushtarë profesionistë aplikacionin e tyre mund ta dorëzojnë në mënyrë elektronike së bashku me dokumentet e nevojshme në adresën elektronike: [email protected] dhe në Departamentet e Mbrojtjes në ose afër vendbanimit, së bashku me dokumentet e nevojshme.

Siç informojnë nga Ministria e Mbrojtjes, në procedurën e përzgjedhjes, kandidatët për ushtarë profesionistë do t’i nënshtrohen testeve të aftësisë fizike dhe ekzaminimeve shëndetësore të kryera nga komisionet e posaçme.