Në Universitetin e Tetovës (UT) u mbajt seminari i 16-të i Albanologjisë, me ç’rast morën pjesë një numër i madh gjuhëtarësh.

Temë e sivjetme e seminarit ishte “Kultura dhe Globalizimi”.

Seminarin e ndoqi nga afër edhe drejtori i AZGj-së, Ylber Sela, i cili e vlerësoi lartë këtë aktivitet.