Kur flasim për kohëzgjatjen e seksit, mendimet ndryshojnë – Disa argumentojnë se kohëzgjatja është e lidhur me kënaqësinë, ndërsa të tjerë preferojnë kontakte të shpejta dhe më… të përqendruara – Çfarë thonë hulumtimi dhe çfarë thonë ekspertët?

Sipas një studimi të çifteve heteroseksuale nga pesë vende të ndryshme rreth kohëzgjatjes mesatare të seksit, marrëdhëniet vaginale zgjasin rreth 5.4 minuta para se mashkulli të ejakulojë. Tre deri në 13 minuta konsiderohet një kohëzgjatje normale për seksin vaginal, sipas ekspertëve që kryen një studim të lidhur në vitin 2005. Ndërsa një studim i fundit i vitit 2020 pohon se gruas mesatarisht i nevojiten 13.41 minuta për të arritur orgazmën gjatë seksit me partnerin e dashurisë, ndërkohë që kërkon veprime lozonjare përtej depërtimit.

Mesatarisht, gratë dhe burrat në marrëdhënie raportojnë se paraloja zgjat respektivisht 11 dhe 13 minuta, sipas një studimi të çifteve heteroseksuale. Në mënyrë të veçantë, burrat kishin tendencë të raportonin se paraloja zgjati më pak sesa raportuan gratë, por të dy gjinitë raportuan se seksi zgjati rreth shtatë minuta.
A ka një gjatësi ideale të seksit?

Në fakt, nuk ka kohëzgjatje ideale të seksit, përveç asaj që i bën të gjithë të ndihen më mirë. Ekspertët thonë se mesatarisht 7 deri në 13 minuta është një kohëzgjatje “e dëshirueshme” për seksin vaginal, ku një deri në dy minuta konsiderohet “shumë pak”, tre deri në shtatë minuta konsiderohet “kohë e mjaftueshme” dhe 10 deri në 30 minuta për t’u konsideruar “gjatë”.

Megjithatë, shifrat ndryshojnë nga studimi në studim: Në një studim të vitit 2010 me 300 çifte të martuara heteroseksuale, gratë donin që seksi vaginal të zgjaste mesatarisht 16 minuta. Një sondazh i vitit 2019 në Twitter me 2,380 persona për kohën e përfundimit të infiltrimit zbuloi se 61% dëshironin që seksi të zgjaste 5-10 minuta, krahasuar me 26% që thanë se donin që ai të zgjaste më shumë se 11 minuta.

Kuptohet, ka mendime të ndryshme për atë që konsiderohet ideale, duke rezultuar në asnjë marrëveshje nëse seksi më i gjatë është përfundimisht më i mirë apo më i keq. Një tjetër sondazh me 819 persona që pyeti “ A mërzitesh ndonjëherë gjatë penetrimit apo mendon se dëshiron që ai të përfundojë? » 82% e pjesëmarrësve janë përgjigjur pozitivisht.

Në të kundërt, në një studim të mëparshëm të vitit 2010, 43% e grave të martuara të anketuara thanë se dëshironin që seksi vaginal të zgjaste më gjatë, 39% thanë se ishin të kënaqur me kohëzgjatjen aktuale dhe vetëm 18% thanë se dëshironin që ai të zgjaste më pak.

Në fund të fundit, burrat dhe gratë që janë në një lidhje duan që afërsisht 18-19 minutat e marrëdhënies të jenë për diçka përtej marrëdhënies aktuale, doli në përfundim një studim i vitit 2004 i çifteve heteroseksuale.