Maturantët e vitit akademik 2021/2022 që nuk e kanë dhënë provimin e maturës shtetërore në afatin e provimit të qershorit do t’i nënshtrohen dy provimeve eksterne në periudhën e provimeve të gushtit sot dhe të premten (12 gusht).

Provimi i parë i jashtëm (i detyrueshëm) është për gjuhën amtare (maqedonisht, shqip ose turqisht) dhe letërsi, kurse provimi i dytë i jashtëm është me dëshirë nga lëndët: matematikë, gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht, gjermanisht ose rusisht), estetikë dhe filozofi.

Qendra shtetërore e provimeve tha muajin e kaluar se rezultati mesatar i dy provimeve të jashtme të mbajtura në qershor ishte 3.78 dhe ishte më i lartë se viti i kaluar shkollor 2020/2021 kur ishte 3.61.

Në provimin e maturës shtetërore në provimin e qershorit janë regjistruar 15899 kandidatë (7135 nga shkollat ​​e mesme, 8504 nga shkollat ​​profesionale dhe 260 nga shkollat ​​artistike).

Këtë vit matura shtetërore u realizua sipas marrëveshjes me gjimnazistët, pra dy lëndë të jashtme, dy të brendshme dhe një detyrë projekti dhe sipas programeve të provimeve të shkurtuara.