Komuna e Sarajit vazhdon të angazhohet në krijimin e kushteve më të mira në arsim dhe në përmirsimin e kushteve infrastrukturore.

Кësaj rradhe në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë, në kuadër të Projektit “Ndërtimi dhe paisja e 145 sallave sportive dhe rindërtimi i shkollave të mesme dhe fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, në shkollën fillore komunale “Dituria” në Saraj, me datë 20 Korik të vitit 2022 kanë filluar punimet për Rekonstruimi e fasadës së objektit të shkollës.

Realizimin e punimeve e bën Kompania për ndërtim, shërbim dhe tregti “IZGRADBA KOMERC” – Shkup.
Periudha e realizimit të punimeve do të zgjatë gjashtë muaj.