Pas konferencës së parë ndërqeveritare, Komisioni Evropian menjëherë e ka filluar edhe procesin e skriningut, i cili përmban 35 kapituj. Maqedonia e Veriut e ka mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare me BE-në, me çka edhe zyrtarisht i ka filluar negociatat për anëtarësim në Union.
Ky kapitull përfshin rregulla për tatimin jo-të drejtëpërdrejtë, që gjithashtu njihet si VAT (value-added tax) apo TVSH (Tatimi i vlerës së shtuar) dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet. Më shumë ndryshimet do të vlejnë për taksimin e produkteve si duhani, pijet alkoolike dhe energjinë. Në disa raste të taksimit të drejtpërdrejte ka disa rregullore që parandalojnë taksimin e dyfishtë dhe të dëmshëm për qytetarët dhe për bizneset. Kodi për taksimin e biznesit përfshin ndihmën e shteteve anëtare ndaj shteteve që synojnë anëtarësimin për lehtësimet në taksa dhe funksionimin e rregullt të procesit. Zbatimi i këtij kapitulli duhet të përfshijë të gjithë institucionet një nga një pa marrë parasysh kapacitetet dhe rregullat ekzistuese.