Marrëveshje për ndihmë financiare do të nënshkruhen me 280 kompani që po hyjnë në një cikël investimi prej rreth 145 milionë euro dhe do të krijojnë më shumë se 3700 vende pune.

Fjala është për kompanitë që në vitin 2021 kanë investuar rreth 50 milionë euro dhe kanë krijuar mbi 1500 vende të reja pune. Për herë të parë, ndihma shtetërore do të paguhet në dy këste, gjë që ndihmon kompanitë të ruajnë likuiditetin e tyre dhe kompanitë që investojnë në rajonet malore më pak të zhvilluara marrin një përqindje më të madhe të mbështetjes. Këtë vit, më shumë se 70 për qind e kompanive janë jashtë rajonit më të zhvilluar të Shkupit, ndërsa janë 22 kompani që kanë aplikuar për mbështetje financiare për hulumtim dhe zhvillim.

Përmes Ligjit për Mbështetjen Financiare të Investimeve në pesë vitet e fundit, për sa kohë që është zbatuar kjo zgjidhje ligjore, janë lidhur gjithsej 633 kontrata. Disa prej kontratave, rreth 20, janë shkëputur për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve.

“Marrëveshjet për mbështetje financiare, kur lidhen, kanë detyrime kontraktuale. Çdo investim ka një afat cikli investimi prej disa vitesh dhe një përqindje të të përfunduarve. Ne i ndjekim të gjitha dhe veprojmë në përputhje me rrethanat. Ka investitorë të cilët për arsye të caktuara dhe një nga arsyet mund të jetë edhe Kovidi, i ndalin investimet dhe kërkojnë zgjidhjen e kontratës dhe aty nuk ka gjobë. Janë 15 kontrata në të cilat ne kemi kërkuar shkëputje të njëanshme nga ana jonë për shkak se investitori nuk ka realizuar një pjesë të investimit”, sqaroi Bytyqi.

Sipas ministrit të Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, si rezultat i kritereve të thjeshtuara dhe zgjerimit të llojeve të ndihmës financiare, sot po nënshkruhen kontrata me 280 kompani.

Për momentin po punohet edhe për strategjinë e re për specializimin të mençur, e cila sipas Bekteshit do të identifikojë sektorët kryesorë që mund të kenë vlerë të shtuar.