Tre rrugë kanë filluar të rikonstruohen në komunën e Strugës. Kështu bëjnë të ditur organet kompetente nga komuna. Rrugët do të shtrohen me gurë dhe gjithashtu do të bëhet ndërrimi i asbestit në sistemin e furnizimit me ujë!

Realizohet edhe një premtim..
Filloi puna për rikonstruimin e rrugëve “27 Marsi”, “Vëllezërit Miladinov” dhe “Niko Nestor” në Strugë.
Sipërfaqet e kësaj ane do të shtrohen me gurë dhe do të realizohet ndërrimi i gypave të asbestit në sistemin për furnizim me ujë.